Szolgáltatásaink

Főbb szolgáltatásaink:

  • Talajmechanikai és környezetvédelmi mintavétel
  • Kútfúrás
  • Kúttisztítás

Talajmechanika

Dinamikus szondázás:
A Borro gyártmányú motoros verőszonda a réteghatárok, valamint a tömörség gyors, olcsó, és pontos meghatározását teszi lehetővé.

Kisátmérőjű gépi fúrás:
Rétegsorok meghatározására, valamint kisebb mennyiségű zavart minta vételére alkalmas például: plasztikus index; relatív konzisztenciaindex; szemeloszlás; mésztartalom stb. vizsgálatához. Gépkocsival nem megközelíthető helyeken, épületen belül is használható.

Nagyátmérőjű gépi fúrás:
A rétegek megismerésén, és a zavart mintavételen túl lehetővé teszi a nehezen fúrható ( pl.:nagydarabos építési törmelékkel fedett) területek vizsgálatát is. Alkalmas továbbá zavartalan magminta vételére pl.: triaxiális vizsgálat; nyírószilárdság, roskadás stb. vizsgálatához. A szabadalmaztatott "Plóderer-féle mintavevő" segítségével több tíz méter homokkal-kaviccsal fedett rétegekből is zavartalan magminta nyerhető béléscsövezés nélkül, ezáltal jelentős anyagi és időmegtakarítást eredményezve.

Öblítéses fúrás:
Palástcementezett szondafuratok készítésére (pl. cross-hole; down-hole vizsgálatokhoz), valamint nagyobb mélységből, kemény kőzetekből való magminta vételére alkalmas.

Környezetvédelem

Mintavételi fúrások:
Szárazfúrással történő talaj- és talajvíz mintavételek, például beruházások engedélyeztetése során szükséges előzetes vizsgálatokhoz, vagy régebbi szennyezések tényfeltárása céljából.

Megfigyelő (monitoring) kutak létesítése:
A talajvíz szint- és minőség (szennyezettség) változásainak figyelemmel kísérését lehetővé tevő un. monitorkutak kialakítása a létesítéshez és üzemeltetéshez szükséges dokumentációval együtt.

Kútfúrás

Talajvízkutak:
Többségében folyamatos anyagkinyerést biztosító csigafúrás technológiájával, ritkábban kanál- vagy dobfúróval, esetleg iszapöblítéssel készítjük ezeket az általában lakossági öntözés célját szolgáló kisebb mélységű (max.kb.50m) kutakat. Igény szerint a kutak üzemeltetéséhez szükséges gépészet (akna, szivattyú, vezérlés, motor- és szárazonfutásvédelem) kiépítését és beüzemelését is vállaljuk.

Ivóvízkutak:
Kommunális igényeket is kiszolgáló, általában nagyobb mélységű kutak, szinte kizárólag öblítéses módszerrel létesítjük. Normál esetben iszapöblítéssel, vízveszteséges, kemény kőzetben fúrókalapáccsal, levegő vagy haböblítéssel. A kutakhoz szükséges dokumentációt (vízjogi engedély, vízföldtani napló, stb.) elkészítjük, a szükséges méréseket (geofizikai, geodéziai, stb) elvégezzük.

Kúttisztítás:
Szürő mosatás, kompresszorozás, vegyi kezelések, pulzátorozás, szivattyúmentés.

Egyéb szolgáltatásaink:
Útátfúrás, üregkutatás, kúttömedékelés, üreg- és bányatömedékelés injektálásos technológiával.

 

x (x)